Polish lessons online

Polish lessons online (via Skype)– Polski dla obcokrajowców przez Skype. Polnisch für Ausländer. Polska som främmande språk. Польский язык для русскоговорящих. Польські для українців. Заняття польською мовою ніколи не є нудні! Polish for foreigners in a fun way! Beginners to advanced. Learn and improve your Polish skills with a native Polish speaker!

We believe that Polish lessons should be fun to be efficient, but teachers are serious about teaching. A lot of multimedia and online materials are used, and  they also try to match student’s interests.

We teach students online all over the world. Not only do we provide tailored lessons that  help you develop, practice and improve your Polish, but also provide lessons to enhance your conversation, pronunciation, grammar, vocabulary or writing skills, . 

Topics, intensity and frequency of our meetings and amount of homework (including interactive online exercises) depend on your goals and demands.

The teacher can help you with preparation to exams, in communication with your Polish girlfriend/boyfriend) or even mother-in-law (!). The teacher can prepare you to working or studying in Poland. Polish Survival lessons and crash courses are also available.

The teachers speak English, Swedish and Russian – so it can help you to communicate if you are a beginner, but the teachers avoid speaking other languages than Polish at higher levels and to limit it even on beginners’ level, because it makes learning process slow.

Teachers are good listeners, have a lot of patience and like explaining things.

 

Test us! The first 30- minute lesson is free of charge! (Students who aren’t absolute beginners will be asked to make a placement test before our free lesson).

 

1 lesson: (55 min) 60 PLN

The price of a lesson for a couple or a group is settled individually according to the number of people and the lesson type.

All learning materials, tests, online assistance are included in the lesson’s fee.       

You can pay in EURO currencyhowever the fee differs to due to the additional costs of in-between European Union member states VAT regulations, and paypal service. To enquire about the current price for non-UE and UE citizens e-mail us at biuro@hometutor.pl - rememember to tell us what country you live in!

 

 

To schedule a test lesson, please send a message to biuro@hometutor.pl or polski@hometutor.pl and we will get back to you as soon as possible.

You may also contact us via the contact form on this page - Contact Tab.
 

 

Alle Sprachebenen. Polnischunterricht ist nie langweilig!

Professioneller Polnischunterricht online via Skype auf allen Ebenen. Wir garantieren alle Lernmaterialien, Übungen, Vokabellisten so wie zusätzliche Bücher. Das Überprüfen verschiedener Aufgaben und aller interessanten Sprachbesonderheiten sind im Preis inbegriffen.

 Wir bieten Kurse via Skype für Einzelpersonen und Paare so wie kleine Gruppen an.

Wir konzentrieren uns auf das individuelle Lernen, weil jeder Schüler anders ist, andere Ansprüche hat und anders lernt. Die Lektionen sind auf die individuellen Bedürfnisse angepasst und können sich je nach Grammatik, Wortschatz oder der Verwendung der deutschen Sprache im Alltag unterscheiden.

 Wir bieten:

 Konversation

 Grammatikunterricht

 Prüfungen.

 DIE LEKTION DAUERN SOLANGE SIE MÖCHTEN! 15, 30, 40, 45, 60 oder 90 MINUTEN.

Wenn Sie sehen möchten, wie der Unterricht aussieht, vereinbaren Sie doch eine kostenlose Probestunde mit uns (15 min - Unterricht, alle technischen Fragen oder Fragen über den Kurs werden vor oder nach dem Unterricht besprochen)

Wir sprechen Deutsch, Englisch, Schwedisch und Ukrainisch– Wir werden eine gemeinsame Sprache finden. Anschließend wird es Polnisch sein.

Termine:

Alle Tage in der Woche – Dazu gehören nicht nur die Tage von Montag bis Freitag(auch Morgensstunden sind möglich), sondern auch Wochenenden.

Der Unterricht dauert 55 Minuten.

Der Preis für die Lektionen im Paaren oder in Gruppen wird individuell festgelegt, da die Anzahl der Schüler und die Art des Unterrichts abgesprochen werden muss.

 Der Europreis ist höher, weil der Steuerlast und die Bearbeitungskosten von Paypal teurer sind.

Um eine Probestunde zu vereinbaren, schreiben Sie uns an : biuro@hometutor.pl im Betreff schreiben Sie bitte: Polnischunterricht. Sie können uns auch via Skype anschreiben.: pe.tutor

 Kontakt ist auch über das Formular möglich.

 

Wszystkie poziomy zaawansowania. Lekcje nigdy nie są nudne!

Indywidualne lekcje online z wykwalifikowaną kadrą. Efektywna lekcje powinny być  ciekawe i angażujące, dlatego staramy się zawsze dostosować tematykę i charakter lekcji do zainteresowań, potrzeb  i osobowości ucznia (dotyczy to szczególnie konwersacji dla zaawansowanych). Używamy wielu obrazków i materiałów multimedialnych oraz najnowocześniejszych podręcznikow (m.in. „Polski krok po kroku” i „Hurra po polsku”).

W zależnosci od celów i potrzeb ucznia (egzaminy, praca, cele prywatne możemy skupić się na ćwiczeniu wybranych sprawności mówienie, rozumienie ze słuchu, pisanie, rozumienie tekstów pisanych, gramatyka) lub też udzielac im uwagi równomiernie.

Tempo i intensywność  nauki zależy także od  potrzeb i preferencji  ucznia. Możemy spotykać się częściej lub rzadziej (rekomendowane tempo to spotkania 2 razy w tygodniu).

Ilość pracy domowej (w tym także ciekawe ćwiczenia online) - zależy od preferencji ucznia. Od tego zależą też oczywiście wyniki!

Nauczyciele mówią po angielsku, niemiecku, szwedzku, ukraińsku i rosyjsku. Może to czasem ułatwić nam komunikację, ale staramy się maksymalnie ograniczać używanie na lekcji innych języków poza polskim, bo porozumiewanie się wyłącznie po polsku zdecydowanie przyspiesza naukę. Nasi nauczyciele są cierpliwi, mówią wolno i wyraźnie. To dobrzy słuchaczem i lubią  tłumaczyć różne rzeczy.

 

Terminy

Wszystkie dni tygodnia – W grę wchodzą nie tylko dni od poniedziałku od piątku (w tym:  godziny poranne), ale także weekendy.

 

Spróbuj lekcji za darmo! Pierwsza 30 minutowa lekcja jest bezpłatna! (uczniowie, którzy uczyli się już polskiego, będą poproszeni  przed lekcją o zrobienie pisemnego testu okrelślającego ich poziom znajomości polskiego).

Lekcje trwają 55 minut

Zawsze obowiązuje przedpłata - przedpłata jest również potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem.

1 lekcja - 60 PLN

Wszystkie materiały do nauki są wliczone w cenę.

Cena lekcji w parach lub grupie ustalana jest indywidualnie ze względu na liczbę uczniów i rodzaj zajęć.

Cena Euro jest wyższa ze względu na obciążenie podatkiem transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz kosztów paypal.

Aby zamówić lekcję próbną, napisz pod adres e-mailowy: biuro@hometutor.pl albo polski@hometutor.pl  Kontakt możliwy jest również za pośrednictwem formularz - zakładka kontakt.

 

 

Всі рівні навчання!  Заняття польською та українською ніколи не є нудні!

Професійні заняття польською мовою онлайн за допомогою скайпа та українською на всіх рівнях. В ціні Ви маєте матеріали для навчання, вправи, словнички, додаткову літературу, перевірку вправ.

Пропоную заняття через Скайп для усіх, у тому числі пар та малих груп.

Звичайно, маю до кожного індивідуальний підхід, тому що усі учні різні, якщо ідеться про вимагання чи спосіб навчання. Уроки пристосовані до індивідуальних потреб, які у залежності від граматики, слів та використання української мови можуть значно відрізнятися.

Пропоную:

 

Конверсації

Конверсації це лекції з мовлення. Під час занять можемо:

-говорити на вибрані теми,

-базувати на приготованому раніше вчителем матеріалі,

-крім стандартної розповіді „що думаєш про...” складаємо також діалоги, які розповідають про різні ситуації,  а також виконуємо інші вправи.

-базуємо на інтернетових сайтах нп. продуктових магазинів, відокремлюємо продукти та складаємо діалог на цю тему,

-балачки можуть спиратися також на фільмі аьо вибраній книжці.

 

Лекції з граматики:

Граматика не завжди нудна. У моїй програмі навчання знаходиться багато візуальних матеріалів, завдяки яким можна легко розказати про основні правила граматики, скласти діалоги, щоб побачити як функціонує дана форма у щоденному вжитку. Пропонуємо також інші вправи, результатом яких є фіксація граматичних правил у поточній мові. Граматичні вправи та теорію висилаю Вам по електронній пошті.

 

Іспити:

Приготовую до іспитів, нп. іспиту на атестат зрілості, із практичної науки української мови, яка може бути потрібна під час вивчання на польському або українському університеті.

 

Приватні уроки:

-це допомога у домашніх завданнях та підтримка учня в навчанні польської та  української мови

-уроки для дітей та дорослих. Це заняття для осіб, які починають науку української мови або хотять собі нагадати знання  цієї мови

 

Інші:

-якщо Ви маєте інші бажання або Ви спрямовані на що-небудь іншого, напиште, а незабаром приготую потрібні для Вас матеріали.

 

Уроки триватимуть скільки хочеш!15,30,40,45,60 або 90 хвилин.

 

Якщо хочете дізнатися, як вигладають заняття, можемо домовитися на один урок безкоштовно (15 хвилин-сама лекція, всі технічні справи або питання у зв’язку із уроками обговорювані перед або після занять).

 

Кажу польською та українською мовою, відзначаються терпеливістю, але й енергією. Кажу  поволі та виразно. Вмію добре слухати і люблю перекладати різні тексти.

Терміни:

-усі  дні тижня-не лише від понеділку до п’ятниці ( у тому числі ранні години), але також у вихідні.

 

Всі матеріали для навчання враховані в ціну.

Ціна занять у парах або групі обговорювана індивідуально з огляду на кількість учнів і вид уроків.

Ціна в євро вижча з огляду на обтяження податком внутрішьоспільнотових операцій та коштів paypal.

 

Щоб замовити пробний урок, напиши мені е-mail на адресу: biuro@hometutor.pl,  зазначаючи у темі j. polski dla obcokrajowców aбо j.ukraiński. Можете також надіслати відомість через Skype: pe.tutor.

 

Контакт можливий також за посередництвом формуляра, який знаходиться на нашому інтернетовому сайті у частині kontakt.

English lessons

Send the form below if you want to make an appointment for a lesson: